<< tornar
 
Separació: Requisits
1.- Que hagin transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni, sigui civil o religiós.

2.- Que ambdós conjugues estiguin d’acord en separar-se i que hagin arribat a un acord en els següents punts (Conveni Regulador):
  • a.- Determinació de la persona que es farà càrrec dels fills i règim de visites.
  • b.- Qui es queda amb l’habitatge familiar i mobiliari de la mateixa.
  • c.- Pensió alimentaria pels fills, en cas d’haver-n’hi.
  • d.- Pensió pel cònjuge que quedi més desprotegit econòmicament, en cas que aquesta s’acordi.
  • e.- Dissolució dels bens econòmics matrimonials.
3.- Que les parts estiguin dirigides per un advocat i representades per un procurador.


Separació: Efectes legals
El principal efecte és el canvi d’estat civil, passant d’estar casat a separat, encara que el matrimoni subsisteix fins la seva dissolució definitiva amb el divorci.

 
 
  |   © 2003 DivorciosOnline. All Rights Reserved. Design by DigitWord.