<< tornar
 

Divorci: Requisits

1.- Que hagin transcorregut tres mesos des de la celebració del matrimoni, sigui civil o religiós.

Amb l'entrada en vigor de la nova llei, ja no és necessari separar-se prèviament per a poder divorciar-se.


2.- Que ambdós cònjuges estiguin d’acord en divorciar-se i hagin arribat a un acord en els mateixos punts descrits anteriorment per la separació matrimonial (Conveni Regulador).

4.- En cas d’existir separació matrimonial, el Conveni Regulador aprovat en sentència, podrà mantenir-se o modificar-se per la tramitació del divorci de mutu acord.


Divorci: Efectes legals
El principal efecte és el canvi d’estat civil, passant d’estar separat a divorciat, la qual cosa suposa la dissolució definitiva del matrimoni civil.

La conseqüència és que els cònjuges divorciats poden contraure matrimoni civil novament.

 


 
 
  |   © 2003 DivorciosOnline. All Rights Reserved. Design by DigitWord.