Requisits
Els requisits necessaris per poder-se separar o divorciar de mutu acord són els següents:

  Separació de mutu acord
  Divorci de mutu acord
  Parelles de fet

 
 
  |   © 2003 DivorciosOnline. All Rights Reserved. Design by DigitWord.