Honoraris i Forma de Pagament

Honoraris: 400 Euros.
El preu és únic i inclou : tràmit de separació o divorci, honoraris d’advocat i procurador, assessorament durant tota la tramitació i redacció del Conveni Regulador, liquidació de bens (en cas de ser necessari) i la demanda, així com l’IVA.

Forma de Pagament: el pagament es realitzarà directament al Procurador de la seva localitat a la firma de Conveni Regulador. D’aquesta manera vostè té la garantia de que el nostre servei es realitza amb total serietat.

 
 
 
 
  |   © 2003 DivorciosOnline. All Rights Reserved. Design by DigitWord.