Altres Serveis

Com a professionals del dret, altres serveis que podem oferir són el següents:

  • Redacció de contractes: civils, mercantils, laborals...
  • Consultes jurídiques: penals, civils, fiscals, laborals...
  • Redacció de denuncies penals.
  • Reclamacions de deutes.
  • Declaracions hereus.
  • Reclamació d’indemnitzacions per accidents de tràfic o accidents laborals..
  • Redacció d’altres documents legals.
  • Altres...

Envieu-nos un correu electrònic a través de l’apartat contactar explicant-nos breument els teus dubtes.

   
 
 
  |   © 2003 DivorciosOnline. All Rights Reserved. Design by DigitWord.